Simris Alg delårsrapport januari-mars 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 176 tkr (202) under första kvartalet.
  • Rörelseresultatet uppgick till –5 006 tkr (–5 572) och resultatet före skatt uppgick till –4 986 tkr (–5 659) under första kvartalet.
  • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3 583 tkr (1 760).
  • Jonas Sohlman utsågs till CFO.
  • Låneavtal om 10 mkr ingicks med Formue Nord Markedsneutral A/S till drift och utveckling, med löptid till 31 oktober 2019.

KOMMENTAR FRÅN VD:

Första kvartalet öppnade starkt, då vi lyckades bryta igenom miljongränsen i försäljning. Huvudsakliga anledningen är en order från Sydkorea, där våra produkter nu finns på plats i Seoul och vår distributör ligger i startgroparna för lansering.

Försäljningen har under perioden ökat något även från webbhandeln och till återförsäljare, även om det stora genombrottet ännu kommer ta tid. Vi räknar med ungefär ett halvår till vår satsning i USA kommer ge genomslag på siffrorna, samtidigt som vi håller fast vid vårt mål att nå en miljon USD i försäljning på årsbasis under 2019. I övrigt har perioden präglats främst av just vår USA-satsning, där vi arbetar intensivt med att utöka vårt återförsäljarnät och förbereder de marknadsaktiviteter som skall göra oss kända här. Vi har idag ett tiotal återförsäljare framför allt på västkusten, varav sju nu också börjat sälja våra produkter. De första kampanjerna är inplanerade för maj. På EU-fronten har det ännu inte hänt något nytt, men vi har anlitat en extern konsult som stöd i att driva processen så effektivt som möjligt. Vi kommer fortsatt pressmeddela så snart vi har ny information om status på vår ansökan. Mer spännande är att vi under kvartalet inlett ett forskningssamarbete inom avancerad hudvård, som kan leda till utveckling av helt nya produktserier baserade på fler intressanta ämnen från våra alger. Slutligen hoppas jag på sedvanlig god uppslutning på årsstämman och att få träffa så många aktieägare som möjligt. Ni är bäst. Heja Team Simris!

Delårsrapporten finns tillgänglig på:

http://simrisalg.se/investerare/finansiella-rapporter/#delarsrapporter

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 8 maj 2019 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. Our goal is to be a landmark business for the bio-based economy. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.