Simris Alg flyttar fram årsstämman till 25 maj 2022

Report this content

Simris Alg meddelar idag att styrelsen beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 25 maj 2022.

Mer information om årsstämman framgår av kallelsen till årsstämman, som kommer skickas ut senast fyra veckor före det nya datumet.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 13 maj 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Steven Schapera, Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel: +44 791 771 5533, email: steven@simris.com

Om Simris Alg
Simris Alg är ett banbrytande bioteknikföretag hängivet åt den enorma potentialen hos mikroalger för upptäckt och produktion av högvärdiga bioaktiva substanser och alternativ till ohållbara marina ingredienser. Vi är engagerade i forskning, utveckling och produktion av bioaktiva substanser från mikroalger, för nutraceutiska, kosmetiska och farmaceutiska tillämpningar.  Vår teknologi ger tillgång till bioaktiva ämnen med nya funktioner, samtidigt som den ersätter ohållbara råvaror från hotade marina arter och ekosystem.

Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar