Simris Alg förstärker styrelsen

Report this content

Valberedningen för Simris Alg AB (publ) har lämnat sitt förslag till ny styrelse inför årsstämman den 8 maj 2019. En enhällig valberedning föreslår nyval av Anders Frostenson och Nils Andersson som ledamöter. Omval föreslås av Pia Gideon (ordf), Fredrika Gullfot, Louise Nicolin och Adam Springfeldt.

Anders Frostenson har över 18 års erfarenhet av digital tjänsteutveckling och entreprenörskap. Anders arbetade med strategiska partnerskap för operatören 3 i Sverige och London. Han var VD och grundare av den digitala byrån Dobermans verksamhet i USA och är idag VD och grundare av investeringsfonden Sweet Studio. Anders sitter även i styrelsen för bland annat uppstartsbolaget Alex Health AB. Han har en fil. kand. i humaniora från Stockholms Universitet och Universidad De Granada. 

Nils Andersson har bred erfarenhet från företagande i olika former. Han är grundare, huvuddelägare, VD och styrelseordförande för AB Box Play. Box Play investerar i huvudsakligen onoterade bolag och äger nio koncernbolag och tre intressebolag. Box Play är även störst aktieägare i Simris Alg med 11 % av kapitalet. Nils Andersson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola.

”Vi är extremt nöjda med ytterligare internationell förstärkning i styrelsen. Anders har ovärderlig kompetens från att bygga bolag och verksamheter, inte minst på den digitala sidan som är ett nyckelområde för oss just nu,” säger Fredrika Gullfot, Simris Algs grundare och VD. ”Nils har vi försökt få med i flera års tid nu, så det är jättekul att han äntligen tackat ja.”

Pia Gideon föreslås till omval som styrelsens ordförande. Fredrika Gullfot, VD och grundare Simris Alg, Louise Nicolin, VD och grundare Nicolin Consulting, och Adam Springfeldt, Executive Creative Director Acne London, föreslås till omval som ledamöter. Robin Gustafsson önskar att bli entledigad på grund av operativt uppdrag som VD.

Enligt Simris Algs bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen har lämnat förslag till årsstämman att utöka antalet styrelseledamöter till minst tre och högst sju ledamöter. Valberedningen har i enlighet med stämmans beslut bestått av Nils Andersson (ordf), Pia Gideon och Fredrika Gullfot.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar