Simris Alg meddelar omräknade villkor för tidigare utgivna teckningsoptioner (TO 2 B)

Report this content

Till följd av den nyligen genomförda företrädesemissionen har villkoren räknats om för de teckningsoptioner av serie 2019/2 (TO 2 B) som emitterades 2019 och som har teckningsperiod 16 november – 16 december 2020.

Efter omräkning berättigar varje teckningsoption av serie TO 2 B till teckning av 1,35 aktier till en teckningskurs om 3,33 SEK. Maximalt kan 5 050 694 nya aktier emitteras med stöd av teckningsoptionerna, motsvarande en utspädning om 8,86 procent. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 16,8 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. Handel med TO 2 B sker till och med 14 december 2020 på Nasdaq First North Growth Market under ticker SIMRIS TO2B och ISIN SE0013233285.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar hållbara marina ingredienser från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Simris Algs konsumentprodukter säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera