Simris Alg offentliggör finansiella mål

Report this content

Simris Alg står inför en riktad emission för att finansiera fortsatt drift och större marknadsinsatser. För att kunna ge potentiella investerare en rättvisande bild av bolagets utvecklingspotential har Simris Alg tagit fram finansiella målsättningar utifrån antagen expansion. I enlighet med regelverket för listade bolag offentliggörs dessa uppgifter samtidigt för hela kapitalmarknaden.  

Simris Algs produktionsanläggning i Hammenhög togs i drift under sommaren 2016. Såsom tidigare kommunicerats har den befintliga anläggningen tillräcklig kapacitet för att bolaget skall nå viss lönsamhet vid full drift och försäljning. Faktiska produktionsdata och kostnader från helårsdrift bekräftar nu dessa antaganden, samtidigt som framtida expansion av odlingskapacitet visar förväntat hög lönsamhetspotential på grund av betydande skalfördelar.

Den befintliga anläggningen antas kunna generera en årlig omsättning på 40,7 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 3,3 miljoner kronor. Vid en dubblering av dagens odlingskapacitet antas en omsättning på 81,4 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 22,9 miljoner kronor. En lämplig odlingsyta med avseende på optimala skalfördelar bedöms till 10 000 kvadratmeter per anläggning, vilket motsvarar fem gånger dagens kapacitet. Då kan en omsättning på 203,6 miljoner kronor ge ett resultat före skatt på 81,6 miljoner kronor.

Befintlig
anläggning
x2
4 000 kvm
x3
6 000 kvm
x4
8 000 kvm
x5
10 000 kvm
Omsättningsmål 40,7 mkr 81,4 mkr 122,2 mkr 162,9 mkr 203,6 mkr
Resultatmål före skatt 3,3 mkr 22,9 mkr 42,5 mkr 62,0 mkr 81,6 mkr

- Vi är i mycket tidig fas och man ska ha klart för sig att det kan ta lång tid att uppnå den här storleken på försäljningssiffror. Samtidigt är vi är mycket nöjda med att tydligt se hur lönsam vår odlingsprocess faktiskt kan bli när vi växer, säger Fredrika Gullfot, Simris Algs VD och grundare.

Kalkylen tar hänsyn till nödvändiga investeringar för att uppnå önskad odlingskapacitet med ca. 25 miljoner kronor per steg, vilket även är i linje med tidigare antaganden. Vid fastigheten i Hammenhög äger Simris Alg mark för minst en tredubbling av befintlig odlingsyta.

- Någon mer utbyggnad är inte aktuell för oss just nu, vi ska först fokusera på att bygga försäljningen, säger Fredrika Gullfot. Efter långdragen väntan på försäljningsgodkännande inom EU lanserade Simris Alg sina omega-3-produkter för bara några veckor sedan i USA, med butikskedjan Anthropologie som första återförsäljare. Fokus den närmaste tiden kommer förstärkt ligga på nordamerikanska marknaden.

Uppgifterna om finansiella mål är att betrakta som framåtriktad information, som återspeglar bolagets aktuella syn på möjlig utveckling. Sådan framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida utveckling eller resultat, och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 25 januari 2018 kl. 22:35 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket nöjda med att tydligt se hur lönsam vår odlingsprocess faktiskt kan bli när vi växer
Fredrika Gullfot, VD