Simris Alg säkrar bryggfinansiering

Report this content

Simris Alg säkrar bryggfinansiering om upp till 7 MSEK i form av lån.

Simris Alg har säkrat bryggfinansiering på upp till 7 MSEK i form av lån från styrelseledamöter, aktieägare och externa finansiärer. Lånen kommer att betalas ut efter bolagets likviditetsbehov. Lånen tas upp till marknadsmässiga villkor. 

Syftet är att säkra bolagets fortsatta drift inför en kommande kapitalanskaffning som planeras att genomföras efter årsskiftet. Bolaget genomför som tidigare kommunicerat även en omstrukturering för att snabbt och kraftfullt minska det negativa kassaflödet.

Denna information är sådan som Simris Alg är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-21 16:14 CET.

För mer information vänligen kontakta:
Steven Schapera, Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel. +44 791 771 553, email: steven@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Prenumerera

Dokument & länkar