Simris Algs företrädesemission fulltecknad

Den 10 september 2018 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av B-aktier i Simris Alg AB (publ) som offentliggjordes den 6 juli 2018. Företrädesemissionen fulltecknades. Bolaget tillförs därmed 21,4 MSEK för sin marknadssatsning på USA.

Det slutgiltiga utfallet visar att 2 662 528 aktier motsvarande cirka 71 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, varav 481 036 aktier motsvarande cirka 3,1 MSEK har betalats via kvittning. Därtill har teckningsanmälningar för 1 109 181 aktier, motsvarande cirka 29 procent, mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen är således fulltecknad och Bolaget tillförs cirka 21,4 MSEK efter kvittning och före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 4 MSEK. Garantiåtagandena behöver därmed inte tas i anspråk.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i memorandumet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske enligt instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Simris Algs aktiekapital med 327 489,06 SEK från 840 441,67 SEK till 1 167 930,73 SEK och antalet B-aktier ökar med 3 769 644 från 9 424 112 till 13 193 756. Betalda tecknade B-aktier (BTA B) kommer att omvandlas till nya B-aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA B på Nasdaq First North.

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Simris Alg i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 14 september 2018 kl. 08:00 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar