Simris Algs utveckling i USA under fjärde kvartalet

Report this content

I föregående kvartalsrapport kommunicerades att tillväxttakten i USA var hög. Försäljningen för USA summeras till 341 tkr (45 tkr) för fjärde kvartalet och 1011 tkr (133 tkr) för helåret 2020. Under tredje kvartalet var försäljningen i USA 423 tkr. Försäljningen i USA minskade i november och december.

“Jag förstår att många aktieägare kommer bli besvikna, jag är själv besviken och sjukt frustrerad. Vi har helt enkelt gjort för lite. Försäljningsmässigt har det också varit en felsatsning att prioritera fysiska pop-up-butiker framför digitala kampanjer, som vi gjorde perioden innan. Samtidigt är det viktigt att synas på rätt ställen, så förhoppningsvis har den exponeringen ändå hjälpt oss på sikt," kommenterar VD Fredrika Gullfot.

"Vi kommer under 2021 jobba hårdare med vår webbförsäljning och har i dagarna släppt en helt ny webbutik.”

Preliminära siffror för Simris Algs fjärde kvartal är en nettoomsättning på 798 tkr (236 tkr) och ett rörelseresultat på -6 940 tkr (-6 125 tkr). Preliminära siffror för helåret är nettoomsättning på 2 419 tkr (1 743 tkr) och ett rörelseresultat på -23 468 tkr (-24 626 tkr).

Simris Alg publicerar bokslutskommuniké för 2020 den 16 februari kl. 8:00.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 3 februari 2021 kl. 21:14 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Simris Alg grundades 2011 och driver idag en världsunik industriell algodling i Hammenhög på Österlen. Simris Algs första produkter säljs under det egna konsumentvarumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera