Simris säkrar upp till 60 miljoner kronor i finansiering från L'Officiel Fund

Report this content

Svenska Simris Alg har tecknat ett avtal med New York-baserade L'Officiel Fund för att finansiera bolagets tillväxt och expansion i USA. L'Officiel Fund förbinder sig att investera upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod i form av en s.k. share subscription facility, där bolaget kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel. L'Officiel Fund erhåller också 2,45 miljoner teckningsoptioner som del av avtalet, som kan lösas in för 14 kr per aktie och därmed ge ytterligare 34,3 miljoner kronor i finansiering.

En tredjedel av finansieringen kommer användas för marknadsföring med L'Officiel, det ikoniska franska modemagasinet och globala digitala plattformen, som nyligen lanserade sin USA-utgåva i både tryck och digitalt. L'Officiel Fund lanserades i december 2017 i samarbete med Global Emerging Markets (GEM) Group, med uttalat syfte att stötta globala och nya lyxvarumärken med kapital och marknadsföring.

"Det här partnerskapet är verkligen helrätt för oss och vår USA-satsning", säger Simris grundare och VD Fredrika Gullfot.

"Vi riktar oss explicit till den nya wellness-kategori som just nu växer fram i skärningspunkten mellan skönhet, mode och livsstil, och vi är supertaggade att få jobba med L'Officiel. Och finansieringen gör att vi kan genomföra våra planer med full fart, precis som vi hade hoppats på."

Managing Director för L'Officiel Fund Anthony Romano tillägger, "L'Officiel Fund är mycket glada över att välkomna Simris till vår investeringsportfölj. Den här transaktionen förstärker vårt åtagande ytterligare att ge nya varumärken möjligheten att maximera sin tillväxtpotential, samtidigt som vi introducerar vår L'Officiel-community till unika och nyupptäckta produkter, tjänster och upplevelser."

Finansieringsavtalet innebär att Simris kan emittera nya aktier till L'Officiel Fund i utbyte mot kontanta medel, efter avrop från bolagets sida. Aktierna kommer emitteras till 90% av den genomsnittliga slutkursen under 15 handelsdagar närmast föregående avropet. Antalet aktier som kan emitteras vid varje avrop är baserat på den genomsnittliga handelsvolymen under prissättningsperioden på 15 dagar. L'Officiel Fund förbinder sig att teckna aktier för upp till 60 miljoner kronor under en treårsperiod enligt dessa villkor. L'Officiel Fund erhåller också 2,45 miljoner teckningsoptioner av bolaget, som kan lösas in till samma antal aktier under en treårsperiod till en teckningskurs på 14 kronor per aktie. För att emittera teckningsoptionerna och genomföra aktieemissioner före nästa årsstämma den 8 maj 2018 kommer Simris styrelse att använda sitt bemyndigande från föregående årsstämma att emittera aktier och teckningsoptioner motsvarande upp till 30 procent av bolagets aktier. Styrelsens motivering för att utnyttja bemyndigandet är att partnerskapet med L'Officiel Fund är idealiskt vad gäller bolagets marknadsambitioner, och innebär att Simris kan erhålla betydande finansiering enligt behov.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Anthony Romano, Managing Director, L’Officiel Fund
Email: aromano@lofficielusa.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 28 mars 2018 kl. 10:18 CET.

Om L'Officiel Fund
L’Officiel Fund (www.lofficielfund.com), ett partnerskap mellan GEM Group (www.gemny.com) och Jalou Media Group (http://jaloumediagroup.com/en/), är en US $ 50 miljoner alternativ investmentfond vars ambition är att stötta nya varumärken och utveckla deras interaktion med lifestylekonsumenter inom lyxsegmentet. Fonden erbjuder varumärken investeringskapital som kan användas till marknadsföring i L'Officiels kanaler i USA och deras globala nätverk av digitala och tryckta medier. Varumärkena kommer få tillgång till digitala och tryckta marknadsföringskampanjer hos L'Officiel, och värdeskapande marketingtjänster såsom bland annat branded content, videoproduktion, aktivering i sociala medier, event, och upplevelsemarknadsföring

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar