Sista dag för handel med BTA Simris Alg

Simris Alg AB (publ) (”Simris Alg” eller ”Bolaget”) har genomfört en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 24,5 MSEK, vilken beslutades av extra bolagsstämman den 25 juli 2018.

Företrädesemissionen fulltecknades vilket innebär att Bolaget tillfördes 21,4 MSEK efter kvittning av lån och före emissions- och garantikostnader om cirka 4 MSEK.

Sista dag för handel i Simris Alg:s BTA B (betalda tecknade aktier) är den 11 oktober 2018. Stoppdag hos Euroclear är den 15 oktober 2018 och de nya aktierna beräknas bokas ut på respektive aktieägares vp-konto/depå den 17 oktober 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrika Gullfot – VD, Simris Alg AB
Telefon: +46 (0) 761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar