Styrelse och ledning tecknar optioner i Simris Alg AB

Report this content

Vid Simris Algs årsstämma den 8 maj 2019 beslutades att emittera teckningsoptioner till personal och ledning. Styrelsen har beslutat om tilldelning i enlighet med inkomna teckningar. Totalt tecknades och tilldelades 198 438 teckningsoptioner varav Styrelse och VD 155 000 optioner, övriga befattningshavare i ledningsgruppen 20 000 optioner, och övriga anställda 23 438 optioner.

Villkoren för teckningsoptionerna motsvarar tidigare års optionsprogram till anställda. Löptiden är fem år och varje option ger rätt till teckning av en aktie till teckningskurs 6,44 kr, motsvarande 130 % av den genomsnittliga aktiekursen under perioden 10–24 maj 2019. Optionerna har emitterats till marknadsmässiga villkor till ett pris av 1,39 kr per teckningsoption. Följande antal optioner har  tecknats av personer i ledningen samt övriga anställda:

Fredrika Gullfot, VD och styrelseledamot  10 000 optioner
Adam Springfeldt, styrelseledamot  50 000 optioner (via bolag)
Anders Frostenson, styrelseledamot  35 000 optioner
Louise Nicolin, styrelseledamot  10 000 optioner
Nils Andersson, styrelseledamot  50 000 optioner (via bolag)
Jonas Sohlman, CFO  10 000 optioner
Daphne Jaeschke, Commercial Director  10 000 optioner
Övriga anställda  23 438 optioner

Optionsprogrammet riktade sig anställda i bolaget samt styrelseledamöter. Maximal utspädning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande av optionerna uppgår till 1,45 procent.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar