Uppdatering om novel foods-godkännande för Simris Alg

Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, har efter sitt möte den 10-11 oktober återkommit med en förfrågan om ytterligare information rörande två punkter i Simris Algs ansökan. Frågorna är av enklare karaktär och gäller förtydliganden avseende oljans fettsyreprofil, ytterligare komplettering av referenser, samt vissa analysmetoder.

Förfrågningar om komplettering av information är ett vanligt steg i godkännandeprocessen. Simris Alg fick liknande förfrågningar i våras, som besvarades utan vidare anmärkningar. Formellt har bolagen två månader på sig att besvara sådana frågor, och granskningsprocessen återupptas så fort svaren inkommit. Simris Alg avser därför besvara frågorna så snart som möjligt, för skyndsam behandling av ärendet. I praktiken kommer ett godkännande av bolagets omega-3-produkter inom EU att dröja ytterligare. Simris Alg har lämnat en formell begäran om telefonkonferens med EFSA för att få klarhet i den nya tidsplanen. Bolaget kommer löpande informera om hur ärendet fortskrider, i takt med att ytterligare information blir tillgänglig.

Godkännandeprocessen inom EU påverkar inte Simris Algs verksamhet eller strategier i övrigt, då bolagets fokus ligger på marknader utanför Europa. I augusti skrev Simris Alg ett försäljningsavtal för minst 7 miljoner kronor i Sydkorea, och bolaget slutförde nyligen en nyemission för att bygga upp återförsäljarnät och marknadsföring i USA.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 11 november 2018 kl. 16:11 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. Our goal is to be a landmark business for the bio-based economy. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar