Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Alg

Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, har behandlat Simris Algs ansökan vid sitt senaste möte den 9-10 juli 2019. Enligt information från EFSA kommer bolaget inom den närmaste veckan få en formell förfrågan om ytterligare kompletteringar till ansökan. Bolagets ansökan är i slutfasen av det fjärde och näst sista steget i godkännandeprocessen.

Förfrågningar om komplettering av information är ett vanligt steg i godkännandeprocessen. Tidigare förfrågningar har besvarats utan ytterligare anmärkningar. Bolagets ansökan är nu i slutfasen av det fjärde steget i godkännandeprocessen. Processen omfattar totalt fem steg, varav det sista är EU-kommissionens auktorisering av det nya livsmedlet enligt EFSA:s rekommendation och listning i Unionens förteckning över Nya livsmedel.

Arbetsgruppen hade vid sin senaste förfrågan bland annat önskemål om kompletterande analyser. Eftersom Simris Algs ingredienser är helt nya saknas ackrediterade metoder för dessa studier. Bolaget har i samarbete med externa forskningslaboratorier tagit fram de metoder som krävs för att genomföra de önskade studierna, vilka skickats in för granskning. Ansökan skall nu kompletteras med själva analysresultaten.

Processen för Novel Foods-godkännandet påverkar inte Simris Algs nuvarande verksamhet eller strategier. Bolagets fokus ligger på marknader utanför Europa, framför allt i USA där lansering pågår med för närvarande tolv butiker. Bolaget har även avtal med en distributör i Sydkorea. I Sverige finns avtal med Apoteket och Åhléns som återförsäljare av Simris Algs omega-3-produkter, så fort EU-godkännandet är klart. Simris Alg kommer löpande informera om hur ärendet fortskrider, i takt med att ytterligare information blir tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 17 juli 2019 kl. 07:30 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar