Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Alg

Arbetsgruppen för Novel Foods inom EFSA, EU:s livsmedelsmyndighet, har efter sitt möte den 9-10 juli återkommit med en formell förfrågan om komplettering av Simris Algs Novel Foods-ansökan. Bolaget avser att inkomma med dessa kompletteringar när efterfrågade analysresultat från pågående studier är klara.

Arbetsgruppen hade vid en tidigare förfrågan önskemål om kompletterande analyser. Eftersom Simris Algs ingredienser är helt nya saknas ackrediterade metoder för dessa studier. Bolaget har i samarbete med externa forskningslaboratorier tagit fram de metoder som krävs för att genomföra de önskade studierna, och ansökan skall nu kompletteras med själva analysresultaten. Ytterligare frågor rör uppställning av specifikationer, referenser, samt karaktärisering av fettsyreinnehåll.

Förfrågningar om komplettering av information är ett vanligt steg i godkännandeprocessen. Bolagets ansökan är nu i slutfasen av det fjärde steget i godkännandeprocessen. Processen omfattar totalt fem steg, varav det sista är EU-kommissionens auktorisering av det nya livsmedlet enligt EFSA:s rekommendation och listning i Unionens förteckning över Nya livsmedel. Bolagets ursprungliga ansökan tillstyrktes 2017 av FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket, i enlighet med då gällande regelverk. I januari 2018 trädde dock en ny version av Förordningen om nya livsmedel i kraft, varför Simris Alg fick lämna in en ny ansökan.

Processen för Novel Foods-godkännandet påverkar inte Simris Algs nuvarande verksamhet eller strategier. Bolagets fokus ligger på marknader utanför Europa, framför allt i USA där lansering pågår med för närvarande tolv butiker. Bolaget har även avtal med en distributör i Sydkorea. I Sverige finns avtal med Apoteket och Åhléns som återförsäljare av Simris Algs omega-3-produkter, så fort EU-godkännandet är klart. Simris Alg kommer löpande informera om hur ärendet fortskrider, i takt med att ytterligare information blir tillgänglig.

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, och riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance, telefon 040-20 02 50 och email ca@vhcorp.se.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera

Dokument & länkar