Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3

I augusti slutförde The Food Safety Authority of Ireland (FSAI) sin granskning om att godkänna Simris Algs omega-3 från odlade alger enligt EU-förordningen om nya livsmedel. I enlighet med regelverket har ärendet nu granskats av övriga medlemsländer, och fyra länder har inkommit med synpunkter på utlåtandet. Dessa behöver besvaras innan EU-kommissionen tar formell ställning och godkännande kan ges. Försäljningsstarten måste därför skjutas fram jämfört med den ursprungliga planen.

Svenska Simris Algs omega-3-produkter från odlade alger är unika och helt nya på marknaden, varför de faller under EU-förordningen om Nya Livsmedel. Det innebär att produkterna måste genomgå en omfattande granskningsprocess innan de får säljas till konsument inom EU. Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket FSAI som hanterade bolagets ansökan slutförde sin granskning i augusti, och ansåg i sin rapport till EU-kommissionen att Simris Algs omega-3-ingrediens uppfyller kriterierna enligt artikel 3.1 i Förordningen (EG) 258/97 om nya livsmedel och bör godkännas för försäljning till konsument inom EU.

I enlighet med regelverket har övriga medlemsländer getts tillfälle att inkomma med eventuella frågor och kommentarer under en period av 60 dagar, som avslutades den 22 oktober. Fyra medlemsländer har lämnat synpunkter på ansökan och FSAI:s beslut, som behöver besvaras innan bolagets omega-3-produkter kan få det formella godkännandet från EU-kommissionen. De frågor som ska besvaras är mestadels av teknisk karaktär och rör hållbarheten över tid, sammansättningen och skillnader mot andra oljor, samt vilka metoder som använts för olika analyser. Hur lång tid den uppföljande processen tar är ännu oklart, men förfarandet är vanligt för helt nya produkter såsom Simris® Algae Omega-3.

”Vi hade räknat med att få börja sälja nu i oktober, och det är givetvis frustrerande att det tar ännu längre tid”, kommenterar Simris Algs VD och grundare Fredrika Gullfot.

”Det är tråkigt framförallt för våra kunder, som nu tvingas vänta ett tag till. Samtidigt rycker målsnöret närmare för var dag som går, så det handlar om att hålla ut helt enkelt.”

Simris Alg kan ännu inte lämna några nya prognoser om försäljningsstart, men räknar med att kunna besvara de inkomna synpunkterna redan i veckan. Bolaget kommer löpande informera om ärendets framskridande så fort ny information blir känd.

Simris Alg har under sommaren inlett lanseringen av sina uppmärksammande omega-3-tillskott på den svenska marknaden och bl.a. skrivit avtal med Apoteket som återförsäljare. Den första produkten, Simris® Algae Omega-3 for Mothers, har redan börjat säljas på Apoteket.se. Försäljningsstarten för Simris® Algae Omega-3 och varianten Simris® Algae Omega-3 for Athletes som faller under EU:s förordning om nya livsmedel sker så fort godkännandet är klart. Parallellt förbereds produkterna för export på utvalda marknader utanför EU, och nyligen meddelade bolaget samarbete med en distributör i Sydkorea.  

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 23 oktober 2017 kl. 07:20 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.