Uppdatering om Novel Foods-godkännande för Simris Algs omega-3

EU-kommissionen har meddelat att Simris Algs ansökan om godkännande för sina omega-3-produkter kommer att behandlas under den nya förordningen om Nya livsmedel (EG-förordning 2015/2283), som trädde i kraft den 1 januari 2018. Beskedet innebär att granskning och godkännande kommer ges centralt av EFSA, EU-kommissionens organ för livsmedelssäkerhet.

Den nya förordningen ersätter EG-förordning 258/1997 om Nya livsmedel och nya livsmedelsingredienser, som kännetecknades av en mycket utdragen byråkratisk process. Enligt den gamla förordningen var det nationella myndigheter som granskade ansökningarna, och övriga medlemsländer inkom därefter med synpunkter som behövde adresseras innan formellt godkännande kunde ges. Simris Algs ansökan under den gamla förordningen granskades och tillstyrktes i augusti 2017 av FSAI, Irlands motsvarighet till Livsmedelsverket, men i oktober fick bolaget besked att fyra medlemsländer hade inkommit med synpunkter varför godkännandet fördröjdes.

Enligt besked i november skulle Simris Algs ärende tas upp på nytt i kommissionens Novel Foods-kommitté vid sitt sammanträde i april 2018, efter att synpunkterna adresserats. Beskedet är nu att ansökan istället skall föras över till det nya systemet, för centralt beslut av EFSA. Ett trettiotal ansökningar som gjordes enligt den gamla förordningen uppges befinna sig i liknande situation, och kommer enligt uppgift prioriteras.

”Klart det är frustrerande med ytterligare kast i tidsplanen, men det här är egentligen bra nyheter för oss”, kommenterar Simris Algs VD och grundare Fredrika Gullfot.

”Av egen erfarenhet vet vi ju att den gamla förordningen fungerade otroligt dåligt. Det räckte ju med att något medlemsland kom med synpunkter för att en ansökan skulle försenas med ytterligare ett halvår i stöten. Nu kommer ansökningarna istället hanteras centralt av EFSA, enligt fastställda tidsramar. Eftersom vi redan har FSAI:s beslut och svaren på synpunkterna på plats hoppas vi att det blir en smidig process nu.”

Simris Algs ansökan kommer snarast överföras till det nya systemet, och bolaget kommer löpande informera om ärendets framskridande så fort ny information blir känd.

”Det här ändrar ingenting i våra planer, vi fortsätter med vår lansering i USA och står samtidigt klara i startgroparna här hemma så fort godkännandet är klart”, säger Fredrika Gullfot.

Simris Algs omega-3-produkter lanserades så sent som för två veckor sedan hos butikskedjan Anthropologie i USA, där man också kan köpa produkterna online. Första officiella återförsäljare i Sverige blir Apoteket, så snart godkännandet är klart. Produkten Simris® Algae Omega-3 for Mothers som utvecklats specifikt för gravida och ammande finns redan i utvalda apoteksbutiker och på apoteket.se. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simrisalg.se

Denna information är sådan information som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 27 januari 2018 kl. 11:55 CET.

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som tillverkar omega-3-tillskott från odlade alger. Bolaget grundades 2011 av KTH-forskaren Fredrika Gullfot, och driver en världsunik industriell algodling för omega-3-produktion i Hammenhög på Österlen. Produkterna säljs under det egna varumärket Simris® Algae Omega-3, som växtbaserat premiumalternativ till fiskolja. I produktportföljen ingår även hälsoprodukter och livsmedel från odlade alger i serien Simris® Select. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Västra Hamnen Corporate Finance.

Taggar:

Om oss

Simris Alg is a pioneering agribusiness growing algae in Sweden. Our mission as algae farmers is to empower healthy and planet friendly lifestyles, by delivering superior products from algae. We are based in Hammenhög, Österlen, close to the sun and the sea.

Prenumerera