Utfall teckningsoptioner av serie 2019/2 i Simris Alg (SIMRIS TO2B)

Report this content

Simris Alg AB (”Simris Alg” eller "Bolaget") meddelar utfallet från nyttjandet av teckningsoptioner av serie 2019/2 (SIMRIS TO2B). Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2 nyttjade 4 170 teckningsoptioner, för teckning av 6 356 aktier. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Simris Alg 21 165,48 SEK före emissionskostnader. 

Genom nyttjandet av teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Simris Alg med 6 356 aktier, från 78 540 690 till 78 547 046 aktier. Aktiekapitalet ökar med 552,18 SEK, från 6 823 248,37 SEK till 6 823 800,55 SEK. 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Fredrika Gullfot, VD Simris Alg AB
Tel: +46 (0)761 345 474, email: gullfot@simris.com
 

Om Simris Alg AB (publ)
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom att tillverka råvaror från odlade mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden: SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsumentvarumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar