Ardalan Shekarabi, Ulla Hamilton, Stefan Stern, Dan Ericsson och Swedish Standards Institute möts i diskussion om välfärden bortom politiska strider.

Under torsdagen i Almedalen bjuder SIS in till två olika seminarier med mycket namnkunniga paneler; om kvalitet i äldreomsorgen samt hur man förbättrar välfärden med hjälp av standardisering. Några av paneldeltagarna: Ardalan Shekarabi, Ilmar Reepalu, Stefan Stern och Ulla Hamilton. Välkommen!

Hög kvalitet i äldreomsorgen – hur säkerställer vi det?

SIS, Swedish Standards Institute har lanserat en kvalitetsstandard för äldreomsorgen. En standard som skulle kunna lösa knäckfrågan om hur vi säkerställer kvalitet på riktigt. Äldrestandarden täcker in många av de frågor som diskuterats för hur god äldreomsorg ska bedrivas. Ett 50-tal aktörer, alltifrån kommuner och landsting till privata företag, fackförbund, intresseorganisationer och högskolor, har deltagit i arbetet med standarden. Välfärdsdebattens vågor går höga kring vad som behöver göras för att förbättra kvaliteten inom äldreomsorgen. Regeringen har tillsatt en utredning i syfte att förändra och förbättra reglerna för välfärd i privat regi. Men spelar det någon roll om omsorgen drivs i offentlig eller privat regi om det är kvalitén som är viktig?  Och vad säger panelen om nyttan med en äldrestandard?  

Medverkande: Ilmar Reepalu, Välfärdsutredare; Barbro Westerholm, Riksdagsledamot Folkpartiet; Lena Freiholtz, Kvalitetschef Ambea; Kristina Mårtensson, Samhällspolitisk chef Kommunal; Thomas Idermark VD SIS, Swedish Standards Institute; Gunnar Sonesson, Moderator Diplomat Communications.

Datum: Torsdagen 2 juli
Plats: Rosengården, Södra Kyrkogatan 9, Restaurang Rosengården
Tid: 08.00-10.00. Frukostbuffé serveras från kl. 08:00
Läs om seminariet i Almedalsguiden    

Välfärden bortom politiska strider  
I samtalet söker vi ett makroperspektiv på hur vi förverkligar en bättre, och över hela landet likvärdig, välfärd. Vård, skola och omsorg kostar samhället stora summor. Regeringar, oavsett politisk inriktning, tenderar att detaljstyra kommuner genom riktade pengar. Men är det regeringens uppgift att detaljstyra välfärden? Vore det inte bättre med en överenskommelse om vad regeringen, offentlig sektor, näringslivet och det civila samhället skulle kunna bidra med för att skapa världens bästa välfärd? Så att alla fokuserar på att göra det de är bäst på.  

Ett antal namnkunniga representanter från välfärdsdebatten diskuterar hur de ser på samarbete mellan politik, näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället och hur vi ska få ordning på de utmaningar som beslutsfattarna inte lyckats lösa mandatperiod efter mandatperiod.  

Medverkande: Ardalan Shekarabi, Civilminister; Ulla Hamilton, VD Friskolornas riksförbund; Stefan Stern, Kommunikationsdirektör Investor; Dan Ericsson, Särskild utredare Civilsamhället; Thomas Idermark, VD på SIS, Swedish Standards Institute; Gunnar Sonesson, Moderator, Diplomat Communications.  

Datum: Torsdagen 2 juli
Plats: Hästgatan 4, Italienaren nära restaurang Vinäger
Tid: 15.00-16.00
Läs om seminariet i Almedalsguiden

Presskontakt: Emelie Robertsson, pressansvarig SIS, 0704-26 05 91, emelie.robertsson@sis.se

SIS är en ideell organisation med 170 medarbetare som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder. De möts hos oss för att skapa gemensamma lösningar och utveckla standarder som bidrar till innovationer samt underlättar handel och export. Våra kunder verkar i alla branscher inom privat och offentlig sektor. Vi tar till vara våra kunders intressen genom att representera dem och Sverige i de internationella standardiserings-organisationerna CEN och ISO. Utöver att driva standardiseringsprojekt säljer vi bland annat standarder samt erbjuder utbildningar och rådgivning. Besök oss på sis.se

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera