Enklare, snabbare och säkrare utbyte av finansiell information


PRESSMEDDELANDE 2015-07-13

Nu är överföringsformatet XBRL – eXtensible Business Reporting Language – svensk standard. Den nya svenska standarden Elektronisk rapportering och utbyte av finansiell information med XBRL, SS 40100:2015, publicerades i början av juli 2015.

I kommittén som utvecklat den svenska standarden har följande organisationer deltagit: Skatteverket, Bolagsverket, Finansinspektionen, SCB och föreningen XBRL Sweden.

– Kommittén hoppas att standarden ska stödja utveckling av nya effektiva processer genom att det blir enklare och går snabbare att rapportera, hantera och säkerställa kvalitet i finansiell information, säger SIS projektledare Jörgen Wyke.

Standarden, som är fritt tillgänglig på sis.se, pekar ut XBRL som överföringsformat för finansiell information, både för rapportering till myndigheter, såsom t.ex. årsredovisningar, och för utbyte mellan organisationer, såsom t.ex. kreditupplysningar. XBRL är en öppen, brett tillämpad och internationellt vedertagen de facto-standard för elektronisk rapportering av finansiell information. XBRL bygger på XML, eXtensible Markup Language.

XBRL är byggt specifikt för att hantera finansiell och annan utfallsrelaterad information, såsom hållbarhetsredovisning, för myndigheter och näringsliv. XBRL hanterar både text och siffror, ger utrymme för att bifoga filer och stödjer elektroniska signaturer. För mer information om XBRL, se XBRL.se.

Den nya svenska standarden kommer att presenteras på årets internationella XBRL-konferens i Köpenhamn den 8-10 september. Flera hundra delegater från ett trettiotal länder samlas där för att dela med sig av erfarenheter från tillämpningen av XBRL. Mer information finns på http://conference.xbrl.org.

Ladda ned standarden kostnadsfritt: http://www.sis.se/standard/std-8014819 

Mer information:
Projektledare SIS, Jörgen Wyke, 0707-10 40 99 
Pressansvarig SIS, Emelie Robertsson, 0704-26 05 91

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska (CEN) och globala (ISO) nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2014 230 MSEK och har 150 anställda.

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Dokument & länkar