Ny ISO-standard: Hållbarhetskriterier för bioenergi

SS-ISO 13065:2015 ger ett gemensamt ramverk för att bedöma hållbarheten (miljömässig, social och ekonomisk) för alla former av bioenergi. Standarden har en enorm potential att tackla klimatförändringarna samt att främja energisäkerheten och en hållbar utveckling.

Under klimatmötet i Paris om en månad förväntas ett genombrott avseende globala minskningsmål för fossil CO2, vilket väsentligt ökar trycket på tillgång av hållbar bioenergi. Och därmed också behovet av en global standard. Sverige har varit ledande i arbetet med ISO 13065 Hållbarhetskriterier för bioenergi och har tillsammans med Brasilien lett den arbetsgrupp där själva "hjärtat" av standarden arbetats fram – i form av principer, kriterier och indikatorer för de olika hållbarhetsaspekterna.

– Experterna har efter fem års arbete kunnat enas om ett dokument som har omfattande global förankring. Implementeringsfasen med praktisk användning tar nu vid och de företag som skaffar insikt i och använder checklistan kommer att vara vinnare på bioenergimarknaden, säger Hans Nordström, Ordförande WG3, ISO 13065.

Målet med standarden är att ta fram tillförlitlig och tydlig information om bioenergins hållbarhet. Information som hjälper köpare och lagstiftare att jämföra mellan olika typer av bioenergi. ISO 13065 ger en möjlighet att vara proaktiv gällande hållbarhetsfrågor och inte vänta på lagstiftning. Standarden kan användas av samtliga operatörer längs kedjan, från odlingssteget till slutanvändningen.

– Bioenergi är ett av de viktigaste redskapen för att lösa klimatfrågan. De globala diskussionerna under processen har lett till ökat samförstånd och förståelse för de olika situationer som råder i olika länder och hur de kan hanteras. Resultatet har blivit ett bra, globalt gångbart redskap för att på ett objektivt sätt kunna visa att biobränslen kan produceras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Vi tror att standarden kan främja en ökad handel med hållbar bioenergi, säger Gustav Melin, VD Svebio.

– Tack vare omfattande svensk forskning om skogsbränslen har de svenska experterna fått sakliga argument som bidragit till att standarden blivit relevant även för nordliga skogar med långa omlångloppstider. Svaren på de miljömässiga frågor som ställs i standarden finns i de flesta fall redan framtagen genom forskning, nästa steg gäller att sammanställa den på ett lättillgängligt sätt, säger Anna Lundborg, Energimyndigheten.

SIS, Swedish Standards Institute, välkomnar fler aktörer att delta i den spännande processen med att överföra den globala standarden till svenska villkor.

– Ett arbete är påbörjat med att ta fram material för att underlätta för användaren av standarden. Ett första steg är att översätta standarden till svenska, men det finns även planer på att under 2016 göra en genomgång av relevant svensk lagstiftning och vad som täcks genom den, pilotstudier, olika former av checklistor och workshops, säger Maria Gustafsson, projektledare SIS.

Läs mer och ladda ned standarden: http://www.sis.se/hallbarhetskriterier 

Mer information:
Projektledare SIS, Maria Gustafsson, 072-280 19 40
Pressansvarig SIS, Emelie Robertsson, 0704-26 05 91

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans inom sin bransch. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. SIS är en del av det europeiska (CEN) och globala (ISO) nätverk som utarbetar internationella standarder. Standarder främjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2014 MSEK 240 och har cirka 160 anställda.

Taggar:

Om oss

SIS är en ideell organisation som projektleder experter från olika branscher som vill utveckla standarder tillsammans. Vi säljer också standarder, utbildningar och rådgivning. Läs mer på sis.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Experterna har efter fem års arbete kunnat enas om ett dokument som har omfattande global förankring. Implementeringsfasen med praktisk användning tar nu vid och de företag som skaffar insikt i och använder checklistan kommer att vara vinnare på bioenergimarknaden.
Hans Nordström, Ordförande WG3, ISO 13065.
– Bioenergi är ett av de viktigaste redskapen för att lösa klimatfrågan. De globala diskussionerna under processen har lett till ökat samförstånd och förståelse för de olika situationer som råder i olika länder och hur de kan hanteras. Resultatet har blivit ett bra, globalt gångbart redskap för att på ett objektivt sätt kunna visa att biobränslen kan produceras på ett hållbart och miljövänligt sätt. Vi tror att standarden kan främja en ökad handel med hållbar bioenergi.
Gustav Melin, VD Svebio
– Tack vare omfattande svensk forskning om skogsbränslen har de svenska experterna fått sakliga argument som bidragit till att standarden blivit relevant även för nordliga skogar med långa omlångloppstider. Svaren på de miljömässiga frågor som ställs i standarden finns i de flesta fall redan framtagen genom forskning, nästa steg gäller att sammanställa den på ett lättillgängligt sätt.
Anna Lundborg, Energimyndigheten
– Ett arbete är påbörjat med att ta fram material för att underlätta för användaren av standarden. Ett första steg är att översätta standarden till svenska, men det finns även planer på att under 2016 göra en genomgång av relevant svensk lagstiftning och vad som täcks genom den, pilotstudier, olika former av checklistor och workshops.
Maria Gustafsson, projektledare SIS