Allt ljus på goda projektexempel

Fler byggprojekt, liknande problem och många lösningar. För tredje gången samlar SISAB sina anlitade konsulter för en projektkavalkad, där goda idéer delas för att inspirera, spara tid och pengar.

– Misstag är dyra och här samlas vi för att lära av varandras olika projekt, säger Anni Björkskog, arkitekt på SISAB och initiativtagare till kavalkaden.

Intresset för Projektkavalkaden har växt för varje år. Upplägget är detsamma, fullt fokus på tre projekt. Alla utmaningar och lösningar redovisas och diskuteras.

– Det är lätt att blicken fastnar på sitt eget projekt och med Projektkavalkaden vill vi lyfta vinsten av erfarenhetsutbyte, säger Anni Björkskog.

Under årets kavalkad diskuterades ombyggnaden av Essingeskolorna, där fler verksamheter delar på fastigheten. Sjöviksskolan, en skola i Årstadal för 1200 elever som öppnar hösten 2019. Dessutom redovisade SISAB och WSP utredningen om att bygga förskolor med trästomme. Bort med betong och stålbalkar. Utredningen visar att det idag skulle innebära en högre kostnad att bygga i trä men att koldioxidavtrycket bli lägre än med en betong/stål-stomme.

– Idag har SISAB väldigt tydliga krav på att vi ska vara kostnadseffektiva men nu har vi en utredning och ett underlag för att kunna fatta ett beslut om vi ska gå vidare med att bygga en förskola med trästomme, säger Claes Magnusson, vd på SISAB.

FAKTARUTA: Tidigare projekt i fokus

Tidigare år har SISAB:s anlitade arkitekter varit målgruppen för Projektkavalkaden. I år bjöds även anlitade projektledare och SISAB:s egna projektansvariga in. 2016 diskuterades erfarenheter från tillbyggnaden på Kungsholmsskolan, nya Bobergsskolan och planerade Stadshagsklippan, skola på Kungsholmen. Förra året lyftes nybyggnationerna Ekängens skola och Alviks Strands skola och Framtidens förskola.

 
För mer information, kontakta:

Thomas Pella Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.pella.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar