Barnen med de gröna mössorna blir fler

Report this content

Nu är det återigen dags för Agent Ström och El’Boven att besöka Stockholms förskolor för att utbilda energiagenter. I år är Energiagenterna större än någonsin. I år kommer över 70 förskolor kommer att delta och vid årsskiftet kommer fler än 5 000 barn att ha diplomerats sedan 2014 och därmed förtjänat sina gröna agentmössor.

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) har sedan 2014 drivit Energiagenterna i syfte att utbilda barn och personal i förskolan i energisparande beteende. Konceptet, som är förankrat i läroplanen för förskolan och utvecklat tillsammans med stadens förskolor, har varit en stor succé. Energiagenterna har bland annat belönats med Stockholms stads förnyelsepris och Stockholms miljöförvaltnings Pingvinpris för de innovativa arbetsmetoder som används.

– Att arbeta med elever och personal som vistas i våra lokaler för att tillsammans minska energianvändningen stämmer väl överens med SISAB:s mål och uppdrag. Samverkan med olika parter är helt avgörande för att vi ska lyckas att nå de energimål som Stockholm stad har satt upp, säger SISAB:s vd Claes Magnusson.

Om Energiagenterna

Energiagenterna är en unik metod, utvecklad av SISAB, för fastighetsägare och hyresgäst att arbeta tillsammans för att spara energi. Visionen är att barn och pedagogerna som diplomeras som Energiagenter ska ta med sig sin kunskap och sitt engagemang vidare i livet.

I Energiagenterna kombineras lek, samtal, experiment, reflektion, eget utforskande och samarbete för att väcka lust och nyfikenhet hos barnen. Kopplingen till läroplanen för förskolan gör att metoden blir ett verktyg för pedagogerna i den dagliga verksamheten.

Om du har frågor, vänligen kontakta:

Emelie Gyllander TanoKoordinator Energiagenterna076-124 61 15emelie@energiagenterna.se

 
För mer information, kontakta:

Jacob Landin
Kommunikationschef SISAB

Tel: 076-1246271
jacob.landin@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Media

Media

Dokument & länkar