Förskolan Humlan först i stan

Förskolan Humlan blir en unik fastighet i Stockholm stad. Det är den första förskolan som byggs som ett passivhus. Nu är det dags för ett första spadtag.

– Detta stärker stadens miljöprofil ytterligare. Nu kan vi erbjuda både miljöbyggnader och passivhus för stadens unga medborgare, säger Olle Burell (S), skolborgarråd och ordförande för SISAB.

Förskolan Humlan i Årsta är redo att ta emot 108 barn om drygt ett år. Tidigare har SISAB beslutat att alla nya byggnader som bolaget bygger ska certifieras som Miljöbyggnad. Nu vill SISAB prova att bygga enligt kraven för passivhus för ytterligare minska energiförbrukningen.

– Nu har tekniken kommit så pass långt att vi vill bygga en förskola som passivhus och erbjuda det bästa för både dagens och framtida unga stockholmare, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Ett passivhus är extremt energisnålt och ställer stora krav på hela byggprocessen. Det måste vara fullt fokus på att alla delar i fastigheten hänger ihop och samspelar för att energiförbrukningen ska bli så låg som möjligt. Allt från fönsters placering, deras ljusinsläpp till hur till- och frånluft cirkulerar.

Nu är det dags för det första spadtaget. Olle Burell, Claes Magnusson och några av barnen som nästa år börjar på Humlan, sätter spaden i jorden fredagen 27 oktober klockan 14:30. Samling vid byggarbetsplatsen klockan 14:00 på Hummelvägen 10 i Årsta. 

För mer information, kontakta:

Thomas Bergsell

Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288

thomas.bergsell@sisab.se

Ömer Oguz

Pressekreterare för skolborgarrådet Olle Burell.

mobil: 076-122 92 34,

omer.oguz@stockholm.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 100 000 människor vistas dagligen.

Om oss

Skolfastigheter i Stockholm AB är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Vår målsättning är att erbjuda sunda, trevliga och ändamålsenliga utbildningsmiljöer.

Prenumerera