Hur SISAB ritade om kartan för larmsystem

Report this content

Desto större larmanläggning man har desto svårare är det såklart att ha full kontroll över alla ritningsuppdateringar samt ingående komponenter och tillsyns-intervaller. Dokumentation kan vara otroligt svårhanterat vilket SISAB fått erfara med sina drygt 750 säkerhetsanläggningar.

Systemen som SISAB sjösatt under året är tämligen revolutionerande för hur man hanterar skolors och förskolors orienteringsritningar över säkerhetsanläggningar.

– Alla våra tekniker har tillgång till ritningsunderlag och larmkomponenter i sina paddor. Man utför ritningsuppdateringar i realtid rakt in i systemen som sen berättar för teknikerna vad som skall kontrolleras vid årets platsbesök. Ett helt nytt sätt att hantera all tillsyn och dokumentation, säger Mattias Ekroth, driftsamordnare för larm på SISAB.

Med över 80000 larmkomponenter och 15000 ritningar i SISAB:s drygt 600 skolfastigheter så blir de traditionella metoderna för tillsyn och felsökning av larmanläggningar snabbt svårhanterliga. SISAB ligger redan i framkant när det kommer till digitala lösningar i sina fastigheter. Nu gifter driftavdelningen med Mattias Ekroth i spetsen ihop de olika systemen och tillsammans med leverantören Greencon så kan SISAB:s anlitade larmtekniker administrera ritningar och komponenter, i realtid, direkt i sin surfplatta.

– Det spar tid och ger oss direkt en översyn vad som har gjorts och vad som behövs åtgärdas i våra anläggningar. Nästa steg är upphandling av överordnade system där vi gör oss redo för framtidens utmaningar och total integration med våra övriga fastighetssystem, säger Mattias Ekroth.

Genom att ersätta både de gamla Kontrolljournalerna och Anläggarintygen i pappersformat med en digital lösning säkerställer man att viktiga uppgifter inte glöms bort eller redovisas på ett felaktigt sätt. Alla uppgifter faller in i systemen på rätt plats och dessutom ger det möjlighet att skicka ut information till samtliga berörda direkt efter åtgärd. Hela arbetet handlar om att ge oss möjlighet att känna till anläggningens status.

– Att kontrolljournalen slarvas med att fyllas i är ju historiskt ett stort problem. Att hitta ett verktyg som hjälper våra tekniker så att det inte kan missas sparar oss merjobb och ger oss kontroll, säger Mattias Ekroth.

FAKTASISAB:s olika digitala lösningar

FasIT: Utvecklat av SISAB och Greencon och grunden för metoden som beskrivs i artikeln. Samtliga 600 fastigheters ritningar finns inlagda med alla komponenter utmarkerade. Information om varenda komponent hanteras i systemen som därmed ersätter både ritningshantering, anläggningsregister och blir ett väldigt enkelt tillsynsverktyg.

SOL: Förkortning för SISAB OnLine där inloggade drifttekniker i realtid kan läsa av information från cirka 15000 sensorer utplacerade i skolor och förskolor.

SOLIDA: SISAB:s AI-projekt där informationen från SOL bearbetas av ett AI för att ytterligare driftoptimera fastigheterna. Varje dag rapporterar SOL över 180000 händelser och utifrån dessa kan SOLIDA ta fram förslag på smart lösningar.

 
För mer information, kontakta:

Thomas Pella Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.pella.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Ett helt nytt sätt att hantera all tillsyn och dokumentation.
Mattias Ekroth, driftsamordnare för larm på SISAB.