Invigning av förskolan Snårvinden

Report this content

I Hässelby står nu en färdig Framtidens förskola med sex avdelningar. Förskolan invigs tisdag den 15 oktober kl.10 på Snårvindevägen 4. Kom och fira ännu en fin förskolan med barn, personal och alla inblandade i projektet.

– Framtidens förskola är SISAB:s framgångsrika koncept. Erfarenheten från alla tidigare projekt förs vidare och idag kan vi erbjuda riktigt fina utbildningsmiljöer för våra unga stockholmare. Snårvinden är ännu en förskola vi kan vara stolta över, säger SISAB:s vd Claes Magnusson.

– Det har varit ett rent nöje att arbeta ihop med stadsdelen som är engagerad, medveten och lösningsorienterad, säger Christina Gustafsson, projektansvarig SISAB.

Detta är den tolfte färdiga konceptförskolan med knappt 30 ytterligare på gång eller i något planeringsskede.

Byggnationen av den nya förskolan startades i juli 2018 och stod klar i augusti 2019. Men redan i mars 2013 påbörjade stadsdelen Hässelby-Vällingby planerna på en större förskola för att få fram fler förskoleplatser i området. I kvarteret Snödroppen, på Snödroppsgränd, fanns tidigare en förskola med två avdelningar. För att få plats med en större förskola inledde staden arbetet med att ta fram en ny detaljplan i samma kvarter. Resultatet är en förskola med sex avdelningar med plats för 108 barn.

Fasaden och utemiljön är anpassade till platsen och stadsdelens önskemål för att skapa möjlighet för barnen att ha en utmanande och lärande lek. Förskolan har också en fantastisk gård som innehåller iordningställda ytor tillsammans med en del naturmark för lek och äventyr.

Byggnaden är klassad enligt Miljöbyggnad silver, vilket ställer krav på allt från byggmaterial till inomhusmiljö.

Förskolan invigs tisdag 15 oktober

Tid: kl 10.00

Adress: Snårvindevägen 4, Hässelby

Entreprenör: ByggR1

Projektledning: Strategia

Byggherre: SISAB

Beställare: Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning

 
För mer information, kontakta:

Thomas Pella Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.pella.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Media

Media

Dokument & länkar