SISAB:s projektportfölj lockar internationella företag till Stockholm

Report this content

Ett trettiotal europeiska företag inom byggsektorn samlades i Stockholm för att närma sig den svenska marknaden. Initiativtagare för marknadsdagen var SISAB och de kommunala bostadsbolagen tillsammans med Invest Stockholm.

Inom de närmaste åren ska SISAB investera 29 miljarder i utbildningsmiljöer för Stockholms barn och unga. Projektportföljen omfattar hundratals projekt med stor bredd. Omfattningen gör att fler entreprenörer behövs i området.

– Det är viktigt att vi som byggherrar och upphandlare arbetar för ökad konkurrens. Samtidigt är det avgörande att konkurrensen sker på rättvisa villkor, säger Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB.

En del i marknadsdagen, den 16 oktober 2019, var en presentation av krav och förväntningar som Stockholms stad ställer på sina entreprenörer. Initiativet Rättvist byggande, som syftar till att motverka fusk och verka för sund konkurrens på lika villkor inom byggsektorn, presenterades också.

– Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt, säger Magnus Colling.

Dagen avslutades med ett mingel där SISAB tillsammans med Svenska bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem presenterade sina projekt för de besökande företagen. Detta var andra gången som SISAB bjuder in marknaden till dialog och första gången det sker på engelska. En marknadsdag på svenska kommer att arrangeras i SISAB:s egen regi i april nästa år.

Konrad Szczesny

Marknadskoordinator SISAB

tel: 08-50846124

konrad.szczesny@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Media

Media

Citat

Som entreprenör för Stockholms stad ska man veta att det lönar sig att göra rätt.
Magnus Colling, avdelningschef för upphandling på SISAB.