Större skola i Skärholmen

Report this content

Grönt ljus för utbyggnaden av Lillholmsskolan. Området är i behov av fler platser och den befintliga skolan av en renovering.

– Samtidigt rustar vi upp skolgården och bygger en ny idrottshall i anslutning till skolan, säger Claes Magnusson, vd för SISAB.

Två nya byggnader gör att skolan kan ta emot fler elever och mer än fördubbla dagens antal elevplatser till 990. Byggnaderna ersätter nuvarande paviljonguppställning och planeras att vara redo för inflyttning 2022. Knappt två år efter det är den nya idrottshallen färdigbyggd. För att bereda plats för hallen så rivs en av de äldre byggnaderna vid skolan (hus E). Samtidigt så renoveras skolgården etappvis för att anpassas för fler elever.

De två nya byggnaderna innehåller matsal, kök, specialsalar och lärosalar. Befintliga byggnader byggs om och renoveras, bland annat med ny ventilation.

– Skolans elever och personal kommer att få en väldigt fin utbildningsmiljö när allt är klart. Det här är något vi alla inblandade sett fram emot, säger Claes Magnusson, vd SISAB.

 
För mer information, kontakta:

Thomas Pella Bergsell
Pressansvarig SISAB

Tel: 08-508 470 10, mobil: 076-1243288
thomas.pella.bergsell@sisab.se

SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB, är ett kommunalt bolag inom koncernen Stockholm Stadshus AB. Vår målsättning är att erbjuda utbildningsmiljöer med kvalitet, sund ekonomi och långsiktig miljöhänsyn. Bolaget äger 600 förskolor, grundskolor och gymnasier i Stockholm, från Kista i norr till Farsta i söder. Totalt äger och förvaltar SISAB cirka 1,8 miljoner kvadratmeter, där mer än 200 000 människor vistas dagligen.

Dokument & länkar