Extra bolagsstämma i Sivers Semiconductors AB har valt Lottie Saks till ny styrelseledamot

Report this content

KISTA, Sverige, 21 januari 2021 – Sivers Semiconductors AB (Nasdaq First North Growth Market: SIVE) publicerar stämmokommuniké från extra bolagsstämma som hölls idag på bolagets kontor i Kista.

Vid bolagsstämman beslutades bland annat att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter och att välja Lottie Saks till ny styrelseledamot i bolaget.

Styrelsen består därefter av följande ledamöter: Tomas Duffy (ordförande), Ingrid Engström, Erik Fällström, Robert Green, Lottie Saks och Beth Topolovsky.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Storm, VD
Tel: 070 262 6390
Epost: anders.storm@siversima.com


Erik Penser Bank är Sivers IMA Holding ABs Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.
Tel: 08 463 80 00
Epost: certifiedadviser@penser.se

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://sivers-semiconductors.com.

Prenumerera

Dokument & länkar