Förändring av det totala antalet aktier och röster i Sivers Semiconductors AB (publ)

Report this content

Antalet aktier i Sivers Semiconductors AB (publ) (”Sivers”) uppgår per den 29 oktober 2021 till 174 766 924 aktier, fördelat på 173 666 924 stamaktier och 1 100 000 aktier av serie C. Det totala antalet röster i Sivers uppgår per den 29 oktober 2021 till 173 776 924.

Ökningen av antalet aktier och röster i Sivers är föranledd av den riktade nyemissionen om 17 021 277 stamaktier som styrelsen i Sivers beslutade om den 14 oktober 2021.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.comDenna information offentliggörs enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 15.00 CET.

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlödskommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: www.sivers-semiconductors.com