Penser Access: Sivers Semiconductors - Pole position

Report this content

Vi inleder bevakning av Sivers Semiconductors med ett motiverat värde om 40-42kr/aktie. Sivers har i båda sina affärsområden lyckats nå starka marknadspositioner. Inom affärsområdet Wireless har fokuseringen på chip för millimetervåg resulterat i stora order inom Fixed Wireless Access-marknaden, en marknad som kommer att ha stark tillväxt många år framöver. Inom Photonics löper utvecklingsprojekt på med en amerikansk Fortune 100-kund, och enbart den kunden kan resultera i intäkter kring en miljard för Sivers inom ett par år. Inriktningen mot att skapa kundanpassade produkter snarare än helhetslösningar ger Sivers Photonics en konkurrensfördel.

Eftersom båda affärsområdena har intäkter som kommer att växa kraftigt från 2023 och framåt har vi valt att värdera Sivers utifrån hur bolaget kommer att se ut om några år snarare än de närmaste åren. Vår prognos antar att Sivers 2025 når intäkter kring 2 mdkr. Bolag inom Wireless och Photonics värderas idag kring 5-7x i EV/Sales och en värdering om 6x i EV/Sales för 2025, diskonterat till nuvärde, ger vårt motiverade värde. Vår DCF-värdering är i linje med denna värdering.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sive_20210126.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera