Sivers Semiconductors erhåller ordrar på totalt 7 MKR

Report this content

Sivers Semiconductors AB meddelar idag att bolaget har fått två volymordrar på totalt sju miljoner kronor. Ordrarna gäller RFICs som ska användas i både licensierade och olicensierade 5G-produkter och kommer att levereras under första och andra kvartalet 2021.

"Det är väldigt uppmuntrande att se hur vi nu får volymordrar från den nordamerikanska marknaden. Dessa ordrar ska levereras under första halvåret 2021 och är de första av många ordrar som vi förväntar oss att leverera till dessa kunder framöver. Dessutom förväntar vi oss att fler kunder startar verkliga utrullningar under 2021 och att vi kommer att se en acceleration när fler kunder når volymfasen.”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Sivers Wireless har tidigare kommunicerat 24 design wins för både licensierade och olicensierade 5G-produkter till kunder med existerande avtal eller påbörjade design- och utvecklingsaktiviteter med Sivers produkter. Båda dessa ordrar kommer från nordamerikanska kunder som tidigare räknats som design wins.

Enligt Markets and Markets rapport ” 5G Fixed Wireless Access Market”, värderades den totala fasta trådlösa bredbandsmarknaden för 5G (obs: den totala systemmarknaden, inte RFIC-marknaden) till 50 miljoner dollar år 2020 och förväntas nå 86 669 miljoner dollar 2026, vilket innebär en total tillväxttakt (CAGR) på 136 procent mellan 2020 och 2026. (https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/5g-fixed-wireless-access-market-41266711.html)

För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef  
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost:
anders.storm@sivers-semiconductors.com

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan som Sivers Semiconductors är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 18:15 CET.
 

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://sivers-semiconductors.com.

Prenumerera

Citat

Det är väldigt uppmuntrande att se hur vi nu får volymordrar från den nordamerikanska marknaden. Dessa ordrar ska levereras under första halvåret 2021 och är de första av många ordrar som vi förväntar oss att leverera till dessa kunder framöver. Dessutom förväntar vi oss att fler kunder startar verkliga utrullningar under 2021 och att vi kommer att se en acceleration när fler kunder når volymfasen.
Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors