Sivers Semiconductors har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm och publicerar prospekt

Report this content

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har idag godkänt Sivers Semiconductors AB (publ) (“Sivers Semiconductors”) ansökan om upptagande av Sivers Semiconductors aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista, under förutsättning att vissa sedvanliga villkor uppfylls. Sivers Semiconductors har mot bakgrund av listbytet upprättat och idag publicerat ett prospekt, vilket har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 10 juni 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är planerad till onsdagen den 9 juni 2021.

 

Om listbytet
Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 10 juni 2021. Aktierna kommer att handlas i Mid Cap-segmentet med oförändrat kortnamn (SIVE) och ISIN-kod (SE0003917798). Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med listbytet och aktieägare i Sivers Semiconductors behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet.

Sivers Semiconductors aktier har varit listade på Nasdaq First North Growth Market sedan den 30 november 2017. Innan dess var aktierna listade på Spotlight Stock Market. Sista handelsdag i Sivers Semiconductors aktier på Nasdaq First North Growth Market är planerad till onsdagen den 9 juni 2021.

"Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är en kvalitetsstämpel och en viktig milstolpe för oss. Det är ytterligare en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion och utveckling av bolaget eftersom det bidrar till en ökad medvetenhet om vår verksamhet. Noteringen stärker vår profil och vårt varumärke både hos våra kunder och hos investerare vilket innebär att vi får utökad tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. Dessutom ökar vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Sammantaget är noteringen en viktig del i att skapa ökat långsiktigt aktieägarvärde”, säger Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors.

Prospekt
För fullständig information om det förväntade listbytet från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista hänvisas till det prospekt som har upprättats av Sivers Semiconductors och som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Sivers Semiconductors webbplats (www.sivers-semiconductors.com) och på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Rådgivare
Setterwalls Advokatbyrå är legal rådgivare till Sivers Semiconductors i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm.


För mer information vänligen kontakta:
Anders Storm, vd och koncernchef
Tel: +46 (0)70 262 6390
Epost: anders.storm@sivers-semiconductors.com

Sivers Semiconductors är noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank, +46 (0) 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se

Sivers Semiconductors AB är ett ledande och internationellt erkänt teknikbolag som genom sina två affärsområden Wireless och Photonics levererar chip och integrerade moduler. Wireless utvecklar RF-chip och antenner för avancerade 5G system till data-och telekommunikationsnät. Photonics utvecklar och tillverkar halvledarbaserade optiska produkter till optiska fibernät, sensorer och optisk trådlös kommunikation (Li-Fi). Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under SIVE. Huvudkontoret ligger i Kista, Sverige. För mer information: http://sivers-semiconductors.com.

Prenumerera

Citat

Noteringen på Nasdaq Stockholms huvudlista är en kvalitetsstämpel och en viktig milstolpe för oss. Det är ytterligare en viktig pusselbit i vår fortsatta expansion och utveckling av bolaget eftersom det bidrar till en ökad medvetenhet om vår verksamhet. Noteringen stärker vår profil och vårt varumärke både hos våra kunder och hos investerare vilket innebär att vi får utökad tillgång till den svenska och de internationella kapitalmarknaderna. Dessutom ökar vår förmåga att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare. Sammantaget är noteringen en viktig del i att skapa ökat långsiktigt aktieägarvärde.
Anders Storm, vd och koncernchef för Sivers Semiconductors