Grundvattenexperten John Cherry tilldelas Stockholm Water Prize 2020

Report this content

Stockholm (23 mars 2020) – Professor John Cherry tilldelas världens mest prestigefyllda vattenpris, Stockholm Water Prize, för upptäckter som har revolutionerat hur vi ser på hot mot grundvattnet. Hans forskning har ökat medvetenheten om det växande problemet med förorenat grundvatten och lett till nya, mer effektiva lösningar.
 

Professor John Cherry är en ledande expert på hur föroreningar kan hota grundvattnet och har grundat forskningsfältet contaminant hydrogeology, som studerar hur kemikalier och föroreningar kan läcka ut i grundvatten. Med en bakgrund som geologiingenjör har han, i samarbete med andra forskare, utvecklat fältexperiment och nya systematiska metoder för att mäta, kontrollera och rena förorenat grundvatten. Det har ökat förståelsen för hur föroreningar sprids och gjort det enklare att skydda grundvattnet, som utgör den främsta dricksvattenkällan för nästan hälften av Jordens befolkning.

I en kommentar till priset säger John Cherry:
- Jag är väldigt glad att få Stockholm Water Prize och ser det som en möjlighet att lyfta fram vikten av att skydda grundvatten. Även om den globala vattenkrisen börjar få allt större uppmärksamhet glöms grundvattnet ofta bort, trots att det utgör 99 procent av världens flytande färskvatten. Många människor uppfattar fortfarande grundvatten som något orört när det i själva verket är hotat av mänsklig aktivitet.

Prismotiveringen lyder: “John Cherry tilldelas Stockholm Water Prize för sitt bidrag till forskning, utbildning och praktik. Han använder sitt välförtjänta anseende till att passionerat och effektivt plädera för att rön från grundvattenforskning måste få genomslag i samtida och framtida beslutsfattande, lagstiftning och åtgärder för att skydda vatten, vår mest grundläggande men samtidigt hotade resurs.”

Torgny Holmgren, vd för Stockholm International Water Institute, SIWI, säger i en kommentar:
- Professor Cherrys insatser är ovärderliga för att vi ska kunna skydda världens hotade grundvattentäkter.

John Cherry är Adjunct Professor vid University of Guelph, Kanada, samt chef för universitetets Consortium for Field-Focused Groundwater Research. Han är även biträdande chef för G360 Institute for Groundwater Research.

Stockholm Water Prize delas ut av SIWI i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademin. John Cherry kommer att ta emot priset från Kronprinsessan Victoria vid en kunglig prisceremoni i Stockholms stadshus den 26 augusti under World Water Week.

   
Mer information

Om priset och John Cherry: www.siwi.org/prizes
Facebook: facebook.com/SIWIwater
Twitter: twitter.com/siwi_water

Prenumerera

Dokument & länkar