SIX startar norsk nyhetsbyrå

SIX lanserar en finansiell nyhetstjänst i Norge under första halvåret 2009. Nyhetsbyrån kommer att
leverera kurspåverkande nyheter i realtid till den norska finans- och kapitalmarknaden.

SIX News är en av de ledande producenterna av kurspåverkande nyheter och växer snabbt på den
svenska marknaden. SIX har som ambition att stärka sin position på den nordiska marknaden och
lanseringen i Norge är ett led i den satsningen.

”Vi vill ge våra kunder ett informationsövertag. Genom satsningen i Norge tar vi ytterligare ett
steg i vår ambition att vara en nordisk aktör med hög andel egenproducerat innehåll”, säger Håkan
Carlson, chef för News & Content på SIX i Norden.

Fokus kommer att ligga på nyheter som påverkar de noterade bolagen på Oslo Börs samt viktiga
makroekonomiska händelser. Tjänsten kommer i första hand att riktas till professionella aktörer,
webbaserade finanstjänster samt finansiella medier.

Dokument & länkar