Adapt översikt 2015


Plan för sjömätning i Stockholms skärgård. De gröna områdena är sjömätta med moderna metoder. De röda områdena ska sjömätas med moderna metoder under 2016 och 2017 inom ramarna för det EU-finansierade samarbetet Adapt.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Prenumerera

Relaterade releaser