Europas största sjöräddningsövning i Östersjön

Under vecka 20 pågår sjöräddningsövningen Sarex i farvattnen utanför Bornholm. Med över trettio fartyg, tio flygplan och helikoptrar samt deltagare från nio länder är Sarex den största sjöräddningsövningen i Europa. Från Sverige deltar personal, fartyg, helikopter och flygplan från Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet.

Övningen pågår under perioden 13-18 maj och fokus ligger på utbyte av erfarenheter och rutiner för att främja att det internationella samarbetet inom sjöräddningen utvecklas.

Sarex omfattar en mängd moment, från workshops och föredrag till olika scenarier till havs med ökande komplexitet och omfattning. Det enskilt största övningsmomentet genomförs på onsdag den 15 maj kl. 11-18, då passagerarfärjan Povl Anker kolliderar med ett annat fartyg och riskerar att förlisa. Ombord på fartyget befinner sig drygt 100 skadade och traumatiserade passagerare som måste evakueras. Massevakueringsövningen genomförs först som ”torrövning” på tisdagen, det vill säga som enbart spelad övning utan fysiska fartyg och passagerare. Under onsdagen får övningsdeltagarna möjlighet att omsätta de teoretiska kunskaperna från torrövningen till praktiskt handlande.

- Det är ett viktigt erfarenhetsutbyte mellan oss och våra grannländer, och vi är glada över förtroendet att få dela med oss av vår kunskap. Förr eller senare kommer vi att larmas ut på gemensamma uppdrag. Då är det viktigt att vi har övat ihop och är trygga med varandra och våra arbetsmetoder, säger Klas Johansson på Sjöräddningssällskapet.

Sarex genomfördes första gången 1996 och arrangeras av danska Søværnet. Årets övning är den största hittills med deltagare från Danmark, Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Frankrike.

- Sjöräddning bygger i mycket stor utsträckning på samverkan mellan organisationer och stater. I Sverige är det Sjöfartsverket som ansvarar för ledning och samordning av sjöräddningsinsatser. En stor del av insatserna genomförs i samverkan med Sjöräddningssällskapet och Kustbevakningen. Genom att vi deltar i Sarex får vi tillfälle att öva samarbete även med internationella parter, säger Johan Mårtensson, sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket.

Från Sverige deltar drygt 50 man som besättningar och observatörer.

Deltagande svenska enheter (namn, hemmahamn, besättning)

Sjöfartsverket
Lotsbåt 792, Åhus, 3 (från lotsstationen i Kalmar)
Räddningshelikopter 904, Ronneby, 4 + 1 observatör

Kustbevakningen
KBV 201, Helsingborg, 9
KBV 290, Karlskrona, 5
KBV 502, Skavsta, 5

Sjöräddningssällskapet
Rescue Adam Johan, Sölvesborg, 2
Rescue Postkodlotteriet, Falsterbokanalen, 4
Rescue Vitstjärna, Visby, 4
Rescue Dan Broström, Käringön, 8 (Rescue Dan Broström deltar som övningsplattform)
Rescue Astra, Rörö, 8 (Rescue Astra deltar som övningsplattform)

Ytterligare information:

Johan Mårtensson, sjöräddningssamordnare, Sjöfartsverket
Tfn: 010-478 53 11

Niclas Bankert, ytbärgare, Sjöfartsverket
Tfn: 031-705 77 35, 0730-61 12 88

Daniel Lindblad, informatör, Sjöfartsverket
Tfn: 010-478 60 44

Lotta Brandström, kommunikationschef, Kustbevakningen
Tfn: 0455-35 34 39, 0708-45 34 39

Emma Berthling Forseth, Sjöräddningssällskapet
Tfn: 031-761 40 16, 0708-72 66 71

Christer Berntsson, Sjöräddningssällskapet
Tfn: 031-761 40 65

Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Media

Media

Citat

Sjöräddning bygger i mycket stor utsträckning på samverkan mellan organisationer och stater. Genom att vi deltar i Sarex får vi tillfälle att öva samarbete även med internationella parter.
Johan Mårtensson, sjöräddningssamordnare vid Sjöfartsverket