Omfattande sjöräddningsövning i Göteborgs norra skärgård fredag 26 september

Tidigt på fredagsmorgonen kolliderar ett tankfartyg med en av Trafikverkets vägfärjor nordost om Hönö Pinan. Kollisionen är kraftig och flera passagerare ombord skadas allvarligt. Dessutom tar färjan in vatten och maskineriet slås ut. Det är scenariot för en omfattande sjöräddningsövning i Göteborgs norra skärgård fredagen den 26 september. Välkommen att följa övningen på plats.

Vid kollisionen får tankfartyget skador i skrovet och olja läcker ut. Ombord på färjan finns farligt gods och ett 20-tal passagerare som måste evakueras. Nu väntar ett omfattande räddningsarbete för de utlarmade resurserna.

I Sverige är det Sjöfartsverket som är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddning. Vid sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg tar Sjöfartsverket emot larm och leder insatser för att söka och rädda nödställda.

- Sjöräddningsinsatserna sker ofta i nära samarbete med Sjöräddningssällskapet som är en landsomfattande organisation med över 2000 frivilliga sjöräddare, men även i samarbete med bland andra Kustbevakningen, polisen och kommunala räddningstjänster, säger Jörgen Cardestig, regional sjöräddningssamordnare och lots vid Sjöfartsverket i Göteborg.

Att öva samverkan är ett av målen med fredagens övning, som är av det mer omfattande slaget. Förutom Sjöfartsverkets resurser i form av räddningsledning och lotsbåt deltar även flera fartyg från Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, polisen samt de kommunala räddningstjänsterna från Öckerö och Göteborg. Dessutom medverkar rederiet Öckerö Bunkerfrakt med tankfartyget Dana, samt Transportstyrelsen som deltar som observatör.

Andra övningssyften är att öva evakuering från färjan, omhänderta skadade ombord, hantera oljeutsläpp och farligt gods samt rädda och omhänderta personer i vattnet.

Välkommen att följa övningen på plats från följebåt fredagen den 26 september. Samling vid färjeläget på Hönö kl. 8.30. Övningen pågår kl. 09.00 – 11.30.


Ytterligare information

Daniel Lindblad, pressinformatör, Sjöfartsverket. Tfn 010-478 48 40


Du vet väl om att du kan få våra pressmeddelanden och nyheter via e-post? Anmälan gör du på vår webbplats www.sjofartsverket.se.

Taggar:

Om oss

Sjöfartsverket är en statlig myndighet som har till uppgift att tillhandahålla resurser för hög säkerhet och god framkomlighet. Sjöfartsverkets verksamhetsområden är farleder, isbrytning, sjökartläggning, lotsning, sjötrafikinformation, sjömansservice och sjö- och flygräddning.

Snabbfakta

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.
Twittra det här