Sjöfartsverket välkomnar utredning

Report this content

Som ett led i pågående granskning av Sjöfartsverket har åklagarmyndigheten idag begärt ut allt material som lämnats till TV-programmet Uppdrag Granskning. I samband med detta har åklagaren inlett en förundersökning angående trolöshet mot huvudman.

Enligt åklagaren är det ett händelseförlopp och inte en person som utreds. Sjöfartsverket har uppfattat att det är TV-programmet Uppdrag Granskning, som sändes den 29 april 2015, som är anledningen till att åklagarmyndigheten nu inleder förundersökningen.

- Det är tydligen inte ovanligt att åklagarmyndigheten väljer att göra en egen granskning av de fall som medierna tar upp. Vi välkomnar myndighetens initiativ och samarbetar nu med dem för att snabbt kunna leverera ut allt material som önskas, säger Ann-Catrine Zetterdahl, generaldirektör på Sjöfartsverket.

Ulrika Ekström, tf kommunikationsdirektör, 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är: lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ett affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till 1115.