Inga överlevande funna efter det förlista fartyget

Tidigt på fredagsmorgonen förliste det norska fartyget Langeland med 6 mans besättning i vattnen söder om Kosteröarna. Sjöräddningscentralen har under dagen bedrivit efterforskningar med totalt 6 fartyg, 3 helikoptrar och 1 flygplan. Spaningarna har varit resultatlösa - det enda som funnits är vrakgods, livflottar och flytvästar.

Läs hela händelseförloppet på MRCC Online: http://www.sjofartsverket.se/templates/MRCCLogg____13676.aspx?Category=Alla&Status=1&Period=2 (kommer även att uppdateras under lördagen så länge sjöräddning pågår). Klockan 6 på fredagsmorgonen emottog Sjöräddningscentralen ett telegram från satellitsystemet COSPAS/SARSAT, med innebörd att fartyget Langelands automatiska nödsändare aktiverats ca 05:46. Efter kontakt med det norska rederiet framkom att man ungefär samtidigt haft kontakt med fartyget, som då berättat att man fått lätt slagsida och sökte lä i det hårda vädret. Faryget var på väg från Karlshamn till Moss med en last av sten. Besättningen på 6 man bestod av 4 ryssar och 2 ukrainare. Sjöräddningscentralen larmade flyg/helikopter samt fartyg, som under dagen har genomsökt området mycket väl. Det som har påträffats är livflottar, flytvästar samt vrakgods. Söket har skett under mycket svåra förhållanden. Vindar runt 20 meter per sekund samt vågor på upp till 5 meter. Efterforskningarna har avbrutits för kvällen. Under rådande omständigheter är det mest optimalt att låta personalen vila och återuppta söket under morgondagen - då även vädret kommer att vara bättre. Under morgondagen kommer man att kunna söka på ställen, där det idag inte varit möjligt att söka pga väder. Man kan också se det så, att det i morgon kommer att vara möjligt att upptäcka saker som man idag inte sett pga dåliga förhållanden. I morgon kommer vi även på allvar att försöka lokalisera fartyget.

Taggar: