MRCC Online - aktuella sjöräddningsinsatser som webbdagbok

Sedan förra sommaren erbjuder Sjöräddningscentralen tjänsten MRCC Online, där vi rapporterar om i princip alla sjöräddningsinsatser. Du hittar oss på: http://www.sjofartsverket.se/mrcconline (eller starta från Sjöfartsverkets hemsida, klicka på Press och sedan MRCC Online).

Vår målsättning är att "hellre kunna skriva kort om allt, än att bara skriva (långt) om de största fallen". Vi försöker, i mån av tid, att skriva i omedelbar anslutning till det inträffade. Så här på sommaren händer det ibland, att ett stort antal händelser inträffar samtidigt. I dessa lägen måste vi förstås prioritera de livräddande insatserna, men MRCC Online kommer att fyllas på i efterhand - så snart vi får tid över. Vid de mindre insatserna, skrivs rapporterna i notisform - dvs ett enda stycke som sammanfattar hela insatsen. Under rubriken står då bara en tid. Vid mera omfattande insatser, skriver vi i dagboksform. Under rubriken finns då ett tidsintervall. Det innebär, att man kan klicka på rubriken och komma vidare till en sida med alla noteringar i ärendet. Det är sådana fall vi ibland förstärker staben med en presstalesman, som endast ägnar sig åt denna rapportering. Vårt speciella pressnummer: 031 - 69 90 70, är öppet dygnet runt för frågor från massmedia. Mycket tid kan sparas för alla parter, om ni först har läst på MRCC Online, innan ni ringer. MRCC Online har även ett RSS-flöde: http://www.sjofartsverket.se/templates/RssProvider____11204.aspx . Detta innebär, att man kan "prenumerera" på våra uppdateringar med valfri RSS-läsare - även från mobilen. Flödet kan även nås från RSS-knappen i webbläsaren, då MRCC Online visas.

Taggar: