Norskt fartyg förliste söder om Koster, Strömstad

5 fartyg, en helikopter och ett flygplan har sedan fredagsmorgonen sökt efter överlevande från det förlista fartyget Langeland. Fartyget är norskregistrerat men besättningen på 6 man består av ryssar och ukrainare.

På vår webbplats MRCC Online uppdateras ärendet i realtid: http://www.sjofartsverket.se/templates/MRCCLogg____13676.aspx 2009-07-31 06:00 Mottaget larm från automatisk nödsändare, fartyget Langeland/LDJB3 på position 58°44,6N 011°02,E. ________________________________________ 2009-07-31 06:08 Sjöräddningscentralen larmar SSRS Strömstad, Rescue Gustaf B. Thordén. ________________________________________ 2009-07-31 06:10 Försöker etablera kontakt med fartyget via VHF, utan resultat. ________________________________________ 2009-07-31 06:15 SSRS kan bemanna ytterligare en båt, Resuce 12-29. ________________________________________ 2009-07-31 06:38 Norska sjöräddningscentralen ger oss telefonnummer till fartygets ägare. ________________________________________ 2009-07-31 06:42 Larmat räddningshelikopter Lifeguard 901, Göteborg. ________________________________________ 2009-07-31 06:43 Ett fartyg i området observerade Langeland på nordgående öster om Ramskär vid 0530 tiden. Man såg fartyget visuellt, på radar och på AISen. En regnby passerades då men inget onormalt noterades. ________________________________________ 2009-07-31 06:48 Rederiet har varit i kontakt med fartyget kl 05:35, man hade då lite slagsida och sökte sig då i lä av Koster. Fartyget är på ca 2500 ton, lastat med sten. ________________________________________ 2009-07-31 06:57 Gustaf B. Thordén funnit två tomma flytvästar som tillhört Langeland. ________________________________________ 2009-07-31 06:58 Kustbevakningens båt i Strömstad KBV 307 är ej i tjänst, men vi ber Vb purra ut besättningen. ________________________________________ 2009-07-31 06:58 Norska Sjöräddningscentralen har ingen helikopter tillgänglig tidigare än 901. Skickar en ytenhet Horn Flyer. ________________________________________ 2009-07-31 07:05 Gustaf B. Thordén funnit en tom livflotte. ________________________________________ 2009-07-31 07:06 Lifeguard 901 startat Säve. ________________________________________ 2009-07-31 07:08 Kustbevakningen larmar även KBV 453. ________________________________________ 2009-07-31 07:12 Gustaf B. Thordén har funnit nödsändaren. ________________________________________ 2009-07-31 07:23 Gustaf B. Thordén funnit ett kylskåp. ________________________________________ 2009-07-31 07:31 Lifeguard 901 framme i området. ________________________________________ 2009-07-31 07:34 Vädret i området är SW 20 m/s, våghöjd ca 4 meter. Ytvattentemperatur 18°. ________________________________________ 2009-07-31 07:45 Rescue Horn Flyer i området. ________________________________________ 2009-07-31 07:46 Utbytt information med rederiets kontaktperson. Besättningen består av 4 ryssar och 2 ukrainare. ________________________________________ 2009-07-31 07:55 KBV 307 utsedd till OSC. ________________________________________ 2009-07-31 07:58 Lifeguard 901 funnit ytterligare (?) en livflotte. ________________________________________ 2009-07-31 08:18 KBV 307 startar "kratta" med ytenheterna. ________________________________________ 2009-07-31 08:19 901 undersökt en flytväst som var tom. Siktar nu ytterligare en. ________________________________________ 2009-07-31 09:13 Kustbevakningsflyget KBV 502 ringer och får info. Planerad start kl 10, ETA 50 minuter. ________________________________________ 2009-07-31 09:26 Går ner för tankning, åter om 20 minuter. ________________________________________ 2009-07-31 09:33 KBV 453 framme i området. ________________________________________ 2009-07-31 09:36 Hittat mycket olja i området. ________________________________________ 2009-07-31 09:44 Sista AIS-position kl 05:20, 58°45,44N 011°03,41E.

Taggar: