Omfördelning av svävare med anledning av förväntat isläge på västkusten

Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet genomför tillsammans en strategisk omstationering av svävarresurser, med anledning av förväntad issituation. Det innebär att det kommer att finnas 3 svävare på västkusten.

Sjöräddningens ansvar omfattar även räddning av människoliv där havet är fruset. Men i områden där det ligger is kan inte alla sjöräddningsresurser ta sig fram, och det tar i allmänhet längre tid. De vanliga räddningsbåtar som kan ta sig fram i is är främst: - Sjöräddningssällskapets tunga fartyg (Astra, Broström och Oskar Falkman) - Sjöfartsverkets lotskuttrar - Kustbevakningens stora miljöfartyg och kryssare Räddningshelikopter finns normalt att tillgå, så länge det inte råder risk för isbildning eller dåliga siktförhållanden. Den kommunala räddningstjänsten kan vanligen ta sig fram från land och göra insats med t ex Hansabräda. Den i särklass bästa resursen vid isolyckor är svävare. Flera resursägare har svävare, såsom: - Sjöfartsverket - Kustbevakningen - Sjöräddningssällskapet - Privata De är normalt baserade i de områden där det är vanligast med isvinter. Med anledning av att det i år sannolikt kommer att vara isbelagt även på västkusten, har Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet en aktiv dialog, som syftar till att placera enheterna där de gör mest nytta. Följande omstationeringar har genomförts eller kommer att genomföras de närmaste dagarna: - SSRS' svävare i Munsö flyttas till Strömstad och ersätts av en privat resurs. - SSRS' svävare Österskär flyttas till Göteborg. - Sjöfartsverket flyttar en svävare till västkusten, där den kommer att bemannas av personal från Sjöräddningssällskapet. Sjö- och Flygräddningscentralen i Göteborg följer utvecklingen av isläget, i samverkan med SMHI och resursägarna. Om isläget förändras kan ytterligare åtgärder bli aktuella. Slutligen, det finns orsak att mana allmänheten till försiktighet med sjöis. Rent allmänt bör man vara försiktig med årets första is, som många gånger kan vara förrädisk. I skärgården kan isens kvalitet variera starkt. Nylagd is kan spricka upp och personer kan bli isolerade på isflak. När man hamnar i iskallt vatten är överlevnadstiden starkt begränsad. Det är därför viktigt att man är rätt utrustad och att man inte är ensam. Om olyckan är framme, larmas Sjöräddningscentralen via 112.

Taggar: