Bokslutskommuniké 2017

VD har ordet

Sjöstrand Coffee har under 2017 ökat sin omsättning och minskat förlusten jämfört med föregående år. Genom att bygga på vår strategi med fler återförsäljare och satsningar på den egna webbshopen börjar vi nå en stabil bas med återköpande kunder. Återförsäljarna återfnns till stor del inom segmentet heminredning och köksbutiker där vi hittar helt rätt i vårt arbete med att nå vår målgrupp. Segmentet för köks och heminredning har växt kraftigt där vi tillsammans med våra partners kan allokera rätt resurser och systematisera vår försäljning för att växa vår kundbas och öka vår omsättning.

Ytterligare satsningar vi gör för att öka vår omsättning är att bygga ut Sjöstrand Coffee Concept till att innefatta fler produkter inom kaffesegmentet. Under 2017 startade arbetet med att utveckla fler produkter för att kunna erbjuda alla våra kunder en bredare produktportfölj, samt nå en större del av marknaden för kaffe. Nu kommer vi kunna lansera flera nya produkter under 2018, bland annat en traditionell espressomaskin, en fransk kaffepress i flera storlekar samt en kaffekvarn. Parallellt har vi också designat en kaffebryggare.

Under 2017 togs stora steg i vår strategi att växa med våra partners. Vi har växt och effektiviserat vår organisation genom partners inom ekonomi, marknadsföring och försäljning samt aftersales service. Partners som är experter inom sitt respektive område. Vi är på detta sätt mer rustade för att öka vår omsättning och växa bolaget under 2018.

Det är glädjande för mig att så många centrala delar nu fungerar, då det blir enklare att fokusera på det som driver ökad omsättning och att lyckas med vår försäljning.

Niklas Gustafsson

VD Sjöstrand Coffee Int AB 


Koncernens fnansiella översikt januari-december 2017

Totala intäkter uppgick till 4 083 TSEK (3 483)

Rörelseresultatet uppgick till -1 746 TSEK (-3 556)

Periodens resultat uppgick till -1 496 TSEK (-3 546)

Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK (-0,56)

Koncernens fnansiella översikt Q4 2017

Totala intäkter uppgick till 618 TSEK (-2 038)

Rörelseresultatet uppgick till -910 TSEK (-2 559)

Periodens resultat uppgick till -910 TSEK (-2 548)

Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,41)

//Styrelsen och VD, 20180126

Om Sjöstrand
 Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med världens första biologiskt nedbrytbara kapsel i 18 länder.

Denna information är sådan information som Sjöstrand Coffee Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 26 januari 2018. 

Om oss

Sjöstrand Coffees affärsidé är att designa, marknadsföra och sälja högkvalitativa espressomaskiner tillsammans med relaterade produkter.

Prenumerera

Dokument & länkar