Flaggningsmeddelande

Sjöstrand Coffee har informerats om att Niklas Gustafsson genom sitt bolag Baloo Invest AB har avyttrat 360 000 A-aktier, motsvarande 12,6% av rösterna i Sjöstrand Coffee Int AB. 

Efter transaktionen äger Niklas Gustafsson (genom Baloo Invest AB) 1 501 627 b-aktier (ca 7,3% av kapitalet och ca 5,26% av rösterna.) 

Fredrik Petersson

Styrelsens ordförande

fredrik.petersson@sjostrandcoffee.se

+46709769999

Prenumerera

Dokument & länkar