Flaggningsmeddelande

Sjöstrand Coffee har informerats om att Gunnar Steinn Jonsson genom sitt bolag (Halba ehf) och privat har förvärvat 160 000 A-aktier i Sjöstrand Coffee Int AB.

Efter transaktionen äger Gunnar Steinn Jonsson (privat och genom bolaget Halba ehf) 1 044 444 B-aktier och 160 000 A-aktier (ca 5,86% av kapitalet och ca 9,52% av rösterna.)

Prenumerera

Dokument & länkar