Förslag till årsstämma 20180404

Report this content

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna (8-11) på årsstämman 

Förslag till punkt 8
Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter utan suppleanter. 

Förslag till punkt 9
Styrelsen föreslår att arvode till ej arbetande ledamöter ska utgå med 10 000kr per år.

Förslag till punkt 10
Styrelsen föreslås bestå av följande ledamöter utan suppleanter: 

1) Fredrik Petersson, omval

2) Jessica Karlsson, omval

Kort presentation av nya föreslagna ledamöter;

3) Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB

4) John Patrick Berlips är läkare, entreprenör och medgrundare till, samt verksam i, supergasellbolaget ApoEx AB

5)  Christian Resell har en bakgrund inom retail, ecommerce och operations. Christian har varit VD för Svenssons i Lammhult, managementkonsult på McKinsey, vice VD för ehandelsbolaget Bubbleroom samt varit logistikchef för Byggmax samt Consortio Fashion group.

Förslag till punkt 11
Styrelsen har dragit tillbaka förslaget om bemyndigande och hänvisar till extra bolagsstämman som hålls: 2018-04-04 kl 20:00. 

//Styrelsen Sjöstrand Coffee Int AB

För mer information kontakta Sjöstrand Coffee på

Telefon: 08-6770071

E-post: info@sjostrandcoffee.se

Prenumerera

Dokument & länkar