Fortsatt omsättningsökning i augusti, 24% tillväxt för koncernen Sjöstrand Coffee

Report this content

Sjöstrand Coffee Int AB fortsätter att öka försäljningsmässigt och koncernen ökar 24% i omsättning gentemot augusti föregående år. Omsättningen uppgår till drygt 1,46 MSEK (1,17 MSEK augusti 2020) och resultatet landar på ca -0,2 MSEK (ca -0,08 MSEK augusti 2020).

(tkr) aug-21 aug-20 Ack 2021 Ack 2020
Koncern
Omsättning 1 460 1 174 13 386 5 368
Resultat -207 -78 -126 -1 250
Moderbolag
Omsättning 8 8 64 60
Resultat -65 -188 -1 203 -1 007

John Ekeberg

VD Sjöstrand Coffee

john.ekeberg@sjostrandcoffee.com

Prenumerera

Dokument & länkar