Förtydligande avseende extra bolagsstämma

Report this content

Beslutsförslaget att ändra bolagsordningen genom att ändra storleken på aktiekapitalet och antalet aktier måste göras för att inrymma beslut som redan är fattade dvs tidigare genomförd riktad nyemission tillsammans med bemyndigandet för styrelsen att emittera upp till 1 300 000 nya aktier. Det finns just nu inga planer på ytterligare nyemissioner fram till nästa års bolagsstämma.

Bemyndigandet för styrelsen, med möjligheten att emittera upp till 1 300 000 aktier framtill nästa årsstämma, är en försäkring för att klara en eventuell substantiell tillväxtökning alternativt för att genom optioner kunna attrahera nyckelpersoner till bolaget.

/Styrelsen

För mer information och frågor, vänligen kontakta:   

Niklas Gustafsson, VD Sjöstrand Coffee Int AB    

Tfn: 08-6770071    

E-post: niklas@sjostrandcoffee.se

www.sjostrandcoffee.com

Om Sjöstrand Sjöstrand Coffee Int AB är ett företag som designar och utvecklar produkter inom segmentet kaffe med ett tydligt miljöfokus.

Prenumerera