Home Brand utökar tidigare kommunicerad order med 300 000 sek

Report this content

Den, av Sjöstrand Coffee INT AB, tidigare kommunicerade order på 550 000 SEK från Home Brand i Norge har utökats till att totalt omfatta ett ordervärde på 880 000 SEK. Detta efter en större efterfrågan från en retailer inom Home Brands. Omsättningen kommer, precis som tidigare kommunicerats, att tas upp i mars och april i samband med att produkterna levereras till Norge.

Denna information är sådan som Sjöstrand Coffee är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-22 14:51 CET.

Cecilia Hjertzell
VD och Koncernchef, Sjöstrand Coffee Int AB
cecilia.hjertzell@sjostrandcoffee.com
+46 733 83 33 89 

Sjöstrand Coffee Concept producerar och säljer kaffemaskiner och kaffekapslar till en rad marknader i Europa via detaljhandel, webshop och Amazon. Företaget innehar designpatent för den egenutvecklade kapselmaskinen. Sjöstrand Coffee Int AB är noterat på Spotlight Stock Market i Stockholm

Prenumerera

Dokument & länkar