Kommuniké från extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Report this content

Kommuniké från extra bolagsstämma i Sjöstrand Coffee Int AB

Idag höll Sjöstrand Coffee Int AB extra bolagsstämma där det enhälligt beslutades om följande: 

 
  • Beslut om antagande av ny bolagsordning enligt förslag
    Stämman beslutade att anta ny bolagsordning med där ändringar från tidigare bolagsordning inkluderar höjda gränsvärden vad avser aktiekapital och antal aktier samt förändring av lägst och högst antal styrelseledamöter.  

 
  • Beslut om nyval till styrelse enligt förslag
    Stämman beslutade att välja in Michael Steinle som ny styrelseledamot. Cecilia Hjertzell avgick som styrelseledamot. 

 
  • Beslut om emission av teckningsoptioner till nyckelpersoner och styrelse enligt förslag
    Stämman beslutade enhälligt att godkänna föreslaget teckningsoptionsprogram. Teckningsoptionerna utges mot ett fastställt vederlag om 0,38 kr per teckningsoption. Teckningspriset fastställdes till 2,16 kr.   


Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats(2020-12-11) och finns tillgängliga på bolagets webbplats.

Prenumerera

Dokument & länkar